Hoornse raad neemt op 15 september besluit over toekomst stadhuis

Foto - Gemeente Hoorn
Foto - Gemeente Hoorn

Op dinsdag 15 september 2020 beslist de Hoornse raad of het stadhuis gerenoveerd wordt, of dat er een nieuw stadhuis komt in het stationsgebied. Het stadhuis is verouderd en voldoet niet aan de nieuwe duurzaamheidseisen voor kantoorpanden

 

Het college van B en W adviseert de gemeenteraad om te kiezen voor een nieuw stadhuis in het stationsgebied, met name omdat dit meer kansen biedt voor de ontwikkeling van de stad. Het eerste voorstel wordt op dinsdag 27 augustus besproken tijdens de algemene raadscommissie. Op dinsdag 15 september neemt de raad een definitief besluit over de toekomst van het stadhuis.

Niets doen is geen optie

In 2023 moeten alle kantoorpanden in Nederland minimaal energielabel C en in 2030 naar verwachting label A hebben. Het huidige stadhuis, dat in de jaren ’70 werd gebouwd, is verouderd en moet ingrijpend gerenoveerd worden om aan deze duurzaamheidseisen te voldoen. Omdat niets doen geen optie is, gaf de Hoornse raad in juli 2019 de opdracht om de scenario’s renovatie en nieuwbouw in de Poort van Hoorn (stationsgebied) uit te werken in twee programma’s van eisen en visies op stadsontwikkeling.

Afweging renovatie en nieuwbouw

De uitkomst is dat de kosten voor renovatie en nieuwbouw nagenoeg gelijk zijn. Nieuwbouw is jaarlijks slechts € 20.000 duurder. Een nieuw gebouw heeft wel meer mogelijkheden als het gaat om duurzaamheid; een energie- en klimaatneutraal gebouw is in het geval van renovatie niet haalbaar. Verder is gebleken dat nieuwbouw meer kansen biedt voor de ontwikkeling van de stad.

College adviseert nieuwbouw

Arthur Helling (wethouder RO en Economie): ‘Renovatie is iets goedkoper. Als je alleen naar geld kijkt, is dat de beste keuze. Dit is echter een keuze die je voor tientallen jaren maakt. Dat vraagt van ons als stadsbestuur om niet alleen naar vandaag, maar ook naar de verdere toekomst te kijken. Met die blik vooruit zijn wij ervan overtuigd dat nieuwbouw de stad meer oplevert, vooral als je kijkt naar de kansen voor stadsontwikkeling. Een overgrote meerderheid van de raad heeft de ambitie uitgesproken om ‘meer stad’ te worden. Dat betekent dat Hoorn, vooral in de rand rond de binnenstad moet groeien en stedelijker moet worden.

Ontwikkeling 

‘Een nieuw stadhuis geeft een enorme beweging aan de ontwikkeling van dit gebied. Door hier te investeren laat je als gemeente zien dat je gelooft in die ontwikkeling. Daarbij kunnen het stationsgebied en de binnenstad een stadhuis ook goed gebruiken, omdat het zorgt voor de nodige dynamiek en afwisseling ten opzichte van het grote aantal woningen. Op de Nieuwe Steen ontstaat vervolgens ook de ruimte voor (sociale) woningbouw. Het mes snijdt met nieuwbouw dus aan twee kanten.

 

Volg ons op Facebook